sobota, 8 września 2012

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 235/XVIII/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. nasza szkoła wraz z Przedszkolem nr 19 utworzyły Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku, którego działalność rozpoczęła się dnia 1 września 2012 r.

Siedzibą ZSP nr 8 jest budynek główny Szkoły Podstawowej nr 18 a jego dyrektorem kierujący naszą szkołą mgr Roman Pinoczek.