niedziela, 11 sierpnia 2013

Projekt "Rybnicka Szkoła Przyszłości"


W roku szkolnym 2013/2014 realizować będziemy projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I–III szkół podstawowych, z głównym naciskiem na jego indywidualizację, poprzez realizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych: specjalistycznych (dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z zaburzeniami mowy, komunikacji społecznej), specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz korekcyjnych.

Oferta zajęć realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014:

  1. zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy,
  2. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  3. zajęcia socjoterapeutyczne,
  4. zajęcia psychoedukacyjne,
  5. zajęcia rewalidacyjne,
  6. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  7. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy.
Powyższe zajęcia realizowane będą na terenie naszej szkoły przez firmy zewnętrzne.

Wszelkich informacji, związanych z realizacją zajęć (w tym zapisy na zajęcia, w pierwszym tygodniu września) udziela szkolny koordynator projektu mgr Grażyna Prus oraz wychowawcy klas I-III.