poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Zdrów jak Rybek31 marca oraz 4 kwietnia uczniowie klas I-III spotkali się z Farmaceutą, czyli tzw. „obrońcą zdrowia” w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Zdrów jak Rybek, czyli Rybek w Witaminogrodzie”. Celem akcji jest uświadomienie dzieci i rodziców, że leki to nie cukierki i należy je zażywać tylko w wyjątkowych sytuacjach, a witaminy zawarte są w owocach i warzywach. Uczniowie po spotkaniu z Farmaceutą oraz po emisji filmu „W obronie Zdrowolandii” otrzymali pakiet startowy uczestnika akcji tj. gazetkę „Wieści z Witaminogrodu”, Album Uczestnika, w którym uczestnik będzie mógł wklejać naklejki z gazetek dostępnych w pobliskiej aptece. Szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.fuzio.pl