środa, 4 listopada 2015

Wizyta znakomitego gościa

W związku z wizytacją kanoniczną w boguszowickiej parafii Ks. Biskup Adam Wodarczyk  w dniu 16 października 2015 r. złożył wizytę  w naszej szkole. Dostojny Gość został przywitany przez przedstawicieli naszych uczniów oraz Dyrektora szkoły. Niecodzienną obecność podkreślono śląskimi strojami ludowymi, w których wystąpiły dzieci oraz bochenkiem chleba wypieczonym specjalnie na tę okazję. Po krótkiej rozmowie z witającymi Ks. Biskup spotkał się z przedstawicielami Grona Pedagogicznego.