poniedziałek, 9 listopada 2015

XIII Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym tropem"


Konkurs odbył się 12 października 2015 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Rybniku. Do konkursu przystąpiła czteroosobowa drużyna uczniów naszej szkoły w składzie: Emilia Kasperczyk (kl. 6a), Emilia Erdmann (kl. 5c), Szymon Konarski (kl. 6b) i Mateusz Ryszka (6b). UCZNIOWIE ZAJĘLI PIERWSZE MIEJSCE.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów o najbliższym otoczeniu w bezpośrednim kontakcie z rybnicką przyrodą, uświadamianie jej piękna i wartości oraz promowanie aktywnej formy krajoznawstwa. Konkurs obejmował: wiadomości i umiejętności z przyrody w zakresie szkoły podstawowej, wiadomości o środowisku przyrodniczo-geograficznym Rybnika i subregionu zachodniego województwa śląskiego (położenie, ukształtowanie powierzchni, wody powierzchniowe, klimat, flora i fauna, ochrona przyrody
i środowiska), zagadnienia dotyczące pogody i jej pomiarów, umiejętność posługiwania się mapą, udzielanie pierwszej pomocy w najczęstszych przypadkach.

Do konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka przyrody Maria Stachowicz-Polak.