czwartek, 21 lipca 2016

Gala uczniowska


23 czerwca 2016 roku,  
w Domu Kultury 
w Boguszowicach, odbyła się uroczysta Gala Uczniowska, skierowana do uczniów, którzy rozpoczęli swoją przygodę 
w naszej „Osiemnastce” 
w 2010 roku. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji związanej z edukacją uczniów, którzy za niedługo dołączą do grona absolwentów naszej szkoły. Następnie dyrektor szkoły Roman Pinoczek podsumował rok szkolny wygłaszając osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze naszych podopiecznych. Dumą napawali uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, oraz Ci, którzy angażowali się w życie szkoły w wielu dziedzinach. Dyrektor szkoły podziękował również rodzicom za angażowanie się w życie szkoły oraz za okazywane wsparcie i pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz dobra uczniów. Nagrodzona została również uczennica klasy 6A – Emilia Kasperczyk, która za wybitne wyniki w nauce uzyskała Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika. Wszystkie wręczone podczas Gali nagrody ufundowane były przez Radę Rodziców. Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez szóstoklasistów. Były życzenia, łzy wzruszenia, a także coś na wesoło – wystąpił szkolny kabarecik. Popisy młodych artystów oklaskami nagradzała licznie zgromadzona publiczność, którą tworzyli uczniowie klas szóstych, ich rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście.