czwartek, 3 listopada 2016

Biliśmy rekord świata


Razem z całą Polską wzięliśmy udział w biciu Rekordu Guinessa 
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej organizowanym przez WOŚP 
w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować, w którym uczestniczy również nasza szkoła.

17 października 2016 r. spotkaliśmy się wszyscy o godzinie 11.45 na sali gimnastycznej, aby wziąć udział w największej lekcji pierwszej pomocy na świecie. Punktualnie o 12.00 rozpoczęło się bicie rekordu przez nas i 85 000 innych osób w całej Polsce i trwało do godziny 12.30. W tym wydarzeniu brało udział ponad 80 osób. Byli to uczniowie klas V b i V s oraz wszyscy chętni z innych klas, członkowie Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego. Wspierali nas nasi nauczyciele oraz zaproszeni goście. Głównym organizatorem wydarzenia i jednoczenie osobą prowadzącą instruktaż i przebieg resuscytacji była pani Elżbieta Bastek-Brudzyńska – nauczyciel instruktor Pierwszej Pomocy PCK, rolę niezależnych świadków pełnili nasi zaprzyjaźnieni strażacy z OSP Świerklany, stewardem była nasza szkolna pielęgniarka pani Ania, a nad czasem czuwała pani Dorota Kowalczyk.Pan dyrektor Roman Pinoczek życzył nam sił i powodzenia na początku wydarzenia, a w trakcie jego trwania zaszczyciły nas swoją obecnością pani Prezes ZR PCK w Rybniku Romana Bezuch oraz Kierownik biura ZR PCK pani Hanna Szambelan. Mieliśmy również wielu kibiców ze wszystkich klas i grona nauczycieli, którzy żywo reagowali na wydarzenie. Wszystkim uczestnikom, osobom wspierającym oraz naszym kibicom serdecznie dziękujemy!