poniedziałek, 27 lutego 2017

Zaproszenie


Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców (do 3 osób) na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w systemie oświaty od września 2017r. Spotkanie odbędzie się 6 marca br. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30. W spotkaniu mogą uczestniczyć również inni rodzice uczniów.