środa, 8 marca 2017

Szkolne Koło PCK


Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Naucz się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy razem z Polskim Czerwonym Krzyżem.
Program zajęć
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA UCZNIÓW KLAS V i VI
W CZWARTKI O GODZINIE 16.00 W SALI 2
ZACZYNAMY 9 MARCA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ W KWIETNIU KONKURSEM PIERWSZEJ POMOCY