piątek, 21 kwietnia 2017

Nabór do Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018Dyrekcja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 w Rybniku informuje, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku na rok szkolny 2017/2018 odbędą się od 25 kwietnia 2017 r. (od godziny 800) do 12 maja 2017 r. (do godziny 1500) w formie elektronicznej.

Rejestracji dziecka należy dokonać korzystając z witryny internetowej:  
Następnie wypełniony wniosek należy wydrukować i po podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów złożyć w sekretariacie szkoły mieszczącym się w budynku głównym szkoły przy ulicy Józefa Lompy 6.