piątek, 9 czerwca 2017

List Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej do Rodziców i Opiekunów

https://drive.google.com/file/d/0B71hLhIV-uTXYWFlMkJPcW13UkU/view?usp=sharing