Informator

   Kalendarium roku szkolnego 2016/17            Lekcje i przerwy         

         Budynek główny                 Filia
------------------------------------------------
0       07:10 - 07:55          
1       08:00 - 08:45          08:00 - 08:45               Przerwa obiadowa w
2       08:50 - 09:35          08:50 - 09:35               budynku głównym
3       09:45 - 10:30          09:40 - 10:25               12:10 - 12:25 oraz
4       10:35 - 11:20          10:30 - 11:15               13:10 - 13:25
5       11:25 - 12:10          11:20 - 12:05               
6       12:25 - 13:10          12:25 - 13:10               Przerwa obiadowa w
7       13:25 - 14:10          13:15 - 14:00               budynku filii
8       14:15 - 15:00          14:05 - 14:50               12:05 - 12:25
9       15:05 - 15:50          14:55 - 15:40
10     15:55 - 16:40
11     16:45 - 17:30

   Podręczniki obowiązujące                                  
   w roku szkolnym 2016/17                                 
       
       Lista podręczników

   Programy obowiązujące                                     
   w roku szkolnym 2016/17                                 

       Szkolny zestaw programów nauczania 

   Wywiadówki i konsultacje

       terminy spotkań z rodzicami


   Zwolnienia uczniów z części ćwiczeń 
   fizycznych (wychowanie fizyczne kl. I-VI)


   Wpłaty za żywienie          

Numer konta bankowego dla rodziców na wpłaty za żywienie:

06 1020 2472 0000 6902 0499 3699

   Tryb przyjęcia i wypisu uczniów ze szkoły