O szkole

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY


  • Szkoła rozpoczęła swoją działalność edukacyjną w listopadzie 1964 roku, jako Szkoła Podstawowa nr 3 w Boguszowicach. Pierwszym dyrektorem został Jakub Paszkiewicz.
  • W roku szkolnym 1970/71 rozpoczyna działalność Podstawowa Szkoła Wieczorowa.
  • Po reformie administracyjnej z roku 1975 Boguszowice utraciły status miasta i zostały dzielnicą Rybnika. Ponieważ w mieście Rybnik była już Szkoła Podstawowa nr 3, nasza szkoła otrzymała nr 18 i od tego czasu była Szkołą Podstawową nr 18 im. Stanisława Kunickiego.
  • Zmiany na stanowisku dyrektora w kolejnych 15 latach: Walerian Czerwieński, mgr Michalina Mróz, mgr Zdzisław Dyrcz.
  • W roku szkolnym 1999/2000 do szkoły przyłączony zostaje budynek Filii Szkoły Podstawowej nr 17 wraz z uczącymi się tam klasami kształcenia zintegrowanego i z wychowawcami. Obecnie jest to Filia Szkoły Podstawowej nr 18.
  • Od roku szkolnego 2001/2002 do dziś szkołą kieruje mgr Roman Pinoczek.
  • W dniach 7 i 8 maja 2004 r. szkoła obchodziła uroczyście Jubileusz 40-lecia istnienia. Podczas uroczystej akademii odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona nowemu patronowi, którym został Jan Brzechwa.
  • Uchwałą Rady Miasta Rybnika od 1 września 2012 r. szkoła wraz z Przedszkolem nr 19 weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8.  
  • Rok 2015 - uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły.

PATRON SZKOŁY - JAN BRZECHWA


Patronem naszej szkoły jest znany pisarz Jan Brzechwa. Wybrany został w drodze plebiscytu, który został ogłoszony na 40-lecie istnienia szkoły.
Jan Brzechwa, a właściwie Jan Lesman, urodził się 15 sierpnia 1900 r. w Żmerynce na Ukrainie a zmarł 02 lipca 1966 r. w Warszawie. Poeta, satyryk, tłumacz i publicysta. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, z zawodu adwokat, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego. Debiutował w 1920 roku jako satyryk, pierwszy tom wierszy dla dzieci wydał w 1937 r. W roku 1955 otrzymał nagrodę m. st. Warszawy za całokształt twórczości, w 1956 r. - nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości.
Twórca znakomitych wierszy dla dzieci, przede wszystkim utrzymanych w stylu satyryczno-żartobliwym, ale także poetyckich. Odświeżył i przekształcił tradycyjne formy utworów dla dzieci - bajkę zwierzęcą i powiastkę, wprowadzając do nich elementy satyry i groteski, urozmaicając je grą słów, opartą na zaskakującym skojarzeniu, paradoksie i nonsensie. Swoisty styl twórczości Brzechwy, podobnie jak równocześnie debiutującego z nim Juliana Tuwima, zasługuje na miano "szkoły", która wydała licznych naśladowców. Rodowód tej szkoły wiedzie od satyry, przeciwstawiając się panującemu w latach 30-tych nurtowi opartemu na folklorze i poetyckim stylizacjom o charakterze śpiewnym i lirycznym.
Nie licząc utworów drobnych, wydanych osobno, lub pozycji o charakterze użytkowym (m.in. Uczmy się chodzić, 1951; Wyssane z palca, 1958), sztuk scenicznych przeznaczonych dla szkół i świetlic (m.in. Teatr Pietruszki, Widowiska kukiełkowe, 1953; Wagary, 1953) oraz mniej istotnych w dorobku pisarza wierszowanych adaptacji tradycyjnych wątków ludowych (Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Kot w butach) - poeta wydał: "Tańcowała igła z nitką", "Kaczka dziwaczka", "Ptasie plotki", "Pan Drops i jego trupa", "Opowiedział dzięcioł sowie", "Przygody rycerza Szaławiły", "Bajki i baśnie", "Sto bajek", "Śmiechu warte", "Od baśni do baśni", "Pan Kleks", "Bajki samograjki".


 CERTYFIKATY

 

W roku szkolnym 2002/2003 "Gazeta Wyborcza" pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ogłosiła pierwszą edycję konkursu "Szkoła z klasą". Nasza szkoła wzięła udział w tym konkursie, poprawnie realizując w ciągu roku sześć zadań.
14 lutego 2005 r. Polskie Towarzystwo Dysleksji nadało naszej szkole tytuł "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją".