Z matematyką na TyRozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.”
• Okres realizacji 2018-02-01 - 2020-01-31
• Grupa docelowa projektu uczniowie klas I i IV-VI: ZSP 8 - 110 os.

Zadania podejmowane w naszej szkole w ramach projektu:

  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w tym:
        - matematyczne,  
        - przyrodnicze,  
        - naukowo-techniczne,
  • język angielski,
  • zajęcia psychoedukacyjne uzależnione od zdiagnozowanych potrzeb.

W I etapie projektu w szkole odbędą się:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze w klasach I – 1 lub 2 grupy w zależności od ilości chętnych; prowadzone będą przez p. Barbarę Skupień; 


2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VI – 2 grupy po 1 godzinie tygodniowo; zajęcia prowadzone będą przez p. Katarzynę Kuczerę-Wita; 


3. Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze dla klas V i VI – 2 grupy po 1 godz.; prowadzone przez p. Joannę Łatacz (kl.V) i p. Rafała Pietkuna (kl.VI); 


4. Zajęcia z języka angielskiego dla klas IV – 1 grupa

5. Zajęcia psychoedukacyjne – prowadzone przez p. Dorotę Foreiter-Lach, p. Gabrielę Popielarczyk, p. Barbarę Zalas.
12 luty 2018 r. – rozpoczęcie rekrutacji

Dokumenty, które należy wypełnić na etapie rekrutacji dostępne będą w sekretariatach Budynku S, Budynku G, u nauczycieli prowadzących zajęcia oraz p. Zdzisławy Siwiaszczyk (koordynatora projektu w naszej szkole). Nauczyciele biorący udział w projekcie służą pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty można również pobrać klikając w poniższe linki:

- Regulamin
- Arkusz aplikacyjny
- Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się z Regulaminem
- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Programie
- Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie
- Oświadczenie uczestnika Projektu + rodzica/opiekuna prawnego

O Projekcie można również przeczytać na stronie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika klikając TUTAJ.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Od 5 marca w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Z matematyką na ty”:

1. Zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze dla klas I (2 grupy) – prowadzący p. Barbara Skupień i p. Ilona Rugor. Rekrutacja zakończona.

2. Zajęcia psychoedukacyjne ( 4 grupy) – prowadzący p. Barbara Zalas, p. Dorota Foreiter-Lach, p. Gabriela Popielarczyk

3. Zajęcia z języka angielskiego (1 grupa) – prowadzący p. Aneta Gut

4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (3 grupy) – prowadzący p. Katarzyna Kuczera, p. Monika Nowoczek

5. Zajęcia wyrównawcze z przyrody ( 1 grupa) – prowadzący p. Joanna Łatacz